قیمت مرغ زنده در تاریخ ۲۰-۰۱-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 55000
حداکقر قیمت 70000
تلفن تماس --------