قیمت مرغ زنده در تاریخ ۰۸-۰۳-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 79500
حداکقر قیمت 94000
تلفن تماس --------