قیمت مرغ زنده در تاریخ ۱۶-۰۴-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 106500
حداکثر قیمت 137000
تلفن تماس --------