قیمت مرغ زنده در تاریخ ۰۳-۰۷-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 117500
حداکثر قیمت 128500
تلفن تماس --------