قیمت مرغ زنده در تاریخ ۰۳-۰۸-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 165500
حداکثر قیمت 180000
تلفن تماس --------