قیمت مرغ زنده در تاریخ ۰۸-۰۸-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 149500
حداکثر قیمت 175500
تلفن تماس --------