قیمت مرغ زنده در تاریخ ۱۱-۰۹-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 159500
حداکثر قیمت 210500
تلفن تماس --------