قیمت مرغ زنده در تاریخ ۰۲-۱۱-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 136500
حداکثر قیمت 153500
تلفن تماس --------