قیمت مرغ زنده در تاریخ ۱۰-۱۲-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 141500
حداکثر قیمت 215500
تلفن تماس --------