قیمت مرغ زنده در تاریخ ۲۲-۰۳-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 170000
حداکثر قیمت 172000
تلفن تماس --------