قیمت مرغ زنده در تاریخ ۲۵-۰۶-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 170000
حداکثر قیمت 211000
تلفن تماس --------