قیمت مرغ زنده در تاریخ ۰۶-۰۹-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 194000
حداکثر قیمت 230000
تلفن تماس --------