قیمت روز نهاده ها

قیمت مرغ زنده در تاریخ ۲۷-۱۰-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 179000
حداکثر قیمت 211000
تلفن تماس --------