قیمت روز نهاده ها

قیمت مرغ زنده در تاریخ ۱۵-۰۹-۱۴۰۲