قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۱۱-۰۳-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 110000
حداکقر قیمت 137000
تلفن تماس --------