قیمت مرغ کشتار در تاریخ --

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 102000
حداکقر قیمت 134000
تلفن تماس --------