قیمت مرغ کشتار در تاریخ --

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 94000
حداکقر قیمت 113500
تلفن تماس --------