قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۲۸-۰۵-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 120000
حداکقر قیمت 163290
تلفن تماس --------