قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۲۱-۰۱-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 111000
حداکقر قیمت 142000
تلفن تماس --------