قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۲۴-۱۰-۱۳۹۷

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 118000
حداکقر قیمت 141000
تلفن تماس --------