قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۲۵-۰۴-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 120000
حداکقر قیمت 148500
تلفن تماس --------