قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۲۴-۰۲-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 93000
حداکقر قیمت 115000
تلفن تماس --------