قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۱۹-۰۹-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 105000
حداکقر قیمت 150000
تلفن تماس --------
نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 110000
حداکقر قیمت 150000
تلفن تماس --------