قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۲۵-۰۶-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 116000
حداکقر قیمت 143500
تلفن تماس --------