قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۰۸-۱۱-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 105000
حداکقر قیمت 138240
تلفن تماس --------
نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 109000
حداکقر قیمت 135200
تلفن تماس --------