قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۲۱-۰۴-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 147000
حداکثر قیمت 191000
تلفن تماس --------