قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۲۸-۱۰-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 102000
حداکقر قیمت 136700
تلفن تماس --------