قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۲۱-۰۵-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 144500
حداکثر قیمت 194000
تلفن تماس --------