قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۰۸-۱۲-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 113000
حداکقر قیمت 140000
تلفن تماس --------