قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۱۴-۰۱-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 10600
حداکقر قیمت 129000
تلفن تماس --------