قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۱۹-۰۱-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 70000
حداکقر قیمت 129000
تلفن تماس --------