قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۱۶-۰۴-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 140000
حداکثر قیمت 186000
تلفن تماس --------