قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۰۱-۰۸-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 204400
حداکثر قیمت 275000
تلفن تماس --------