قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۱۱-۰۹-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 220000
حداکثر قیمت 290000
تلفن تماس --------