قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۰۲-۱۱-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 180000
حداکثر قیمت 230000
تلفن تماس --------