قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۲۲-۰۲-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 233000
حداکثر قیمت 249000
تلفن تماس --------