قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۲۵-۰۶-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 233000
حداکثر قیمت 315000
تلفن تماس --------