قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۰۶-۰۹-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 260000
حداکثر قیمت 330000
تلفن تماس --------