قیمت روز نهاده ها

قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۲۸-۱۰-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 255000
حداکثر قیمت 315000
تلفن تماس --------