قیمت روز نهاده ها

قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۲۹-۰۲-۱۴۰۱

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 300000
حداکثر قیمت 500000
تلفن تماس --------