قیمت روز نهاده ها

قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۱۱-۰۴-۱۴۰۱

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 480000
حداکثر قیمت 620000
تلفن تماس --------