قیمت جو در تاریخ ۲۷-۱۲-۱۳۹۷

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 18000
حداکقر قیمت 23200
تلفن تماس --------