قیمت جو در تاریخ ۱۷-۰۳-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 14000
حداکقر قیمت 22500
تلفن تماس --------