قیمت جو در تاریخ ۱۵-۰۵-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 22000
حداکثر قیمت 25700
تلفن تماس --------