قیمت جو در تاریخ ۲۱-۰۵-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 19000
حداکثر قیمت 25000
تلفن تماس --------