قیمت جو در تاریخ ۲۹-۰۶-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 24500
حداکثر قیمت 27500
تلفن تماس --------