قیمت جو در تاریخ ۲۳-۰۴-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 19000
حداکثر قیمت 23000
تلفن تماس --------