قیمت جو در تاریخ ۰۷-۰۷-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 26000
حداکثر قیمت 29500
تلفن تماس --------