قیمت جو در تاریخ ۱۱-۰۹-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 17000
حداکثر قیمت 44000
تلفن تماس --------