قیمت جو در تاریخ ۰۲-۱۱-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 17000
حداکثر قیمت 51500
تلفن تماس --------