قیمت روز نهاده ها

قیمت جو در تاریخ ۲۹-۰۲-۱۴۰۱

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 113000
حداکثر قیمت 113100
تلفن تماس --------