قیمت روز نهاده ها

قیمت جو در تاریخ ۱۱-۰۴-۱۴۰۱

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 100000
حداکثر قیمت 115000
تلفن تماس --------