قیمت کنجاله سویا در تاریخ ۲۴-۱۰-۱۳۹۷

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 24500
حداکقر قیمت 27100
تلفن تماس --------