قیمت کنجاله سویا در تاریخ --

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 22000
حداکقر قیمت 27000
تلفن تماس --------