قیمت کنجاله سویا در تاریخ ۲۴-۰۲-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 37000
حداکقر قیمت 37100
تلفن تماس --------