قیمت کنجاله سویا در تاریخ ۲۷-۱۲-۱۳۹۷

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 37000
حداکقر قیمت 37500
تلفن تماس --------